Liên hệ

Thái Hòa Mũi Né Resort

Địa chỉ : 56 Huỳnh Thúc Kháng, Phường.Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết, T.Bình Thuận, Việt Nam

Điện thoại : +84 252 3847 320
+84 252 3743 707
+84 252 3743 703

Fax : +84 252 3847 879

Email : reception@thaihoamuineresort.com

Web : www.thaihoamuineresort.com

FB : FB.com/thaihoamuineresort