Tin tức & Sự kiện

Sen Hồng BÀU TRẮNG

Sen hồng Bàu Trắng

http://dulich.baobinhthuan.com.vn/vi-vn/798-tin-tuc/7832-sen-hong-bau-trangbr.html

“Làn gió mới” Bàu Trắng

http://dulich.baobinhthuan.com.vn/vi-vn/798-tin-tuc/7835-lan-gio-moi-bau-trang-br.html

https://www.facebook.com/thaihoamuineresort

Top 5 cung đường xuyên đồi cát đẹp ‘lạc tay lái’ ở Việt Nam

https://www.ivivu.com/blog/2016/04/top-5-cung-duong-xuyen-doi-cat-dep-lac-tay-lai-o-viet-nam/