Điều khoản & Chính sách

I. DỊCH VỤ:

    1. Giá phòng: (được tính theo VND)

Loại phòng Số lượng Công bố
Superior Bungalow 22 1,428,000
Pool Bungalow 4 2,050,000
Grande Bungalow 4 2,709,000
Beach Bungalow 3 2,919,000
Superior Room 18 1,333,500
Deluxe Room 7 1,975,000
Extra bed 500.00000

    2. Giá bao gồm:

    3. Trẻ em và gường phụ:

    4. Mục đích sử dụng & cung cấp dịch vụ:

II. ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG

III. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG:

IV. CHÍNH SÁCH HUỶ VÀ KHÔNG ĐẾN: