ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

27-09-2017 at 05:23

CÔNG TY TNHH TMDVDL THÁI HÒA
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ps: Hàm Tiến, ngày 27 tháng 09 năm 2017

THÁI HÒA MŨI NÉ RESORT 😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published.