Điều khoản & Chính sách

I. DỊCH VỤ:

    1. Giá phòng: (được tính theo VND)

Loại phòng Số lượng Công bố
Superior Bungalow (2 Single Bed)

Superior Bungalow (2 Double Bed)

17

06

1,360,000

1,510,000

Pool Bungalow 4 1,620,000
Grande Bungalow 4 2,180,000
Beach Bungalow 3 2,380,000
Superior Room 18 1,270,000
Deluxe Room 9 1,780,000
Extra person 500,000

2. Giá bao gồm:

    3. Trẻ em và giường phụ:

    4. Mục đích sử dụng & cung cấp dịch vụ:

II. ĐIỀU KIỆN ĐẶT PHÒNG

III. QUY ĐỊNH NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG: